Naš pristup

_
Poboljšanje poslovnih procesa
 • Analiza potreba korisnika
 • Pregled poslovnog procesa
 • Definisanje zahteva
 • Procena rizika
 • Analiza isplativosti
Izbor dobavljača
 • Pretraživanje baze podataka potencijalnih dobavljača
 • Podnošenje Izveštaja o prepoznavanju i analizi potreba odabranim dobavljačima
 • Kontaktiranje odabranih dobavljača kako bi se Izveštaj o prepoznavanju ianalizi potreba usaglasio sa raspoloživim budžetom za nabavku adekvatnog softvera
Izbor softvera
 • Istraživanje i procena dobavljača
 • Zahtev za pripremu ponude
 • Analiza odgovora dobavljača
 • Strukturisanje kocepta o izvodljivosti
 • Olakšavanje primene koncepta o izvodljivosti
 • Referentni pozivi i zakazivanje poseta
 • Olakšavanje donošenja i analiza odluka
 • Savetovanje u vezi sa softverskim ugovorima