O nama

_

NIT Solutions – kompanija

NIT Solutions je privatna specijalizovana IT kompanija koja je fokusirana na pružanje niza usluga mikrofinansijskim institucijama, štedno-kreditnim zadrugama, kreditnim unijama, malim i srednjim bankama.

NIT Solutions – strategija

Naša strategija podrazumeva stvaranje bliskih odnosa sa klijentima i partnerima, koji rezultiraju dubokim razumevanjem njihovih potreba i ciljeva.
Posvećeni smo pružanju kvalitetnih usluga klijentima tokom trajanja naše saradnje.
Naš način razmišljanja usmeren je ka nadogradnji postojećeg domena ekspertize kroz kontinuirano učenje i istraživanje najnovijih tehnologija.

Naše veštine

_
93%

Analiza poslovanja

92%

Izbor softvera

96%

Upravljanje projektima

94%

Trening

99%

Kvalitet